FANDOM


OnPlayerConnect - Callback wykonuje się, gdy na serwer wejdzie dany gracz (playerid).

W tym callbacku umieszczamy m. in:

- Odczytywanie statystyk gracza

- Powitania m.in. Text Drawy, Client Messages

- System rejestracji / logowania

Przykładowe zastosowanie:

public OnPlayerConnect(playerid)
{
  new string[64], pName[MAX_PLAYER_NAME];
  GetPlayerName(playerid,pName,MAX_PLAYER_NAME);
  format(string,sizeof string,"%s wszedl na serwer! Witamy!",pName);
  SendClientMessageToAll(0xFFFFFFAA,string);
  SendClientMessage(playerid,0xFF8040FF,"» {FF0000}Wpisz /pomoc by dowiedziec sie krotkich INFORMACJI o serwerze!");
  return 1;
}

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki